TSB Steel Job Detail

วิศวกร การผลิต โรงรีด (ทำงานที่ จ.ปราจีนบุรี)

รายละเอียดของงาน
 - วางแผนการติดตามผลิตเหล้กเส้นให้ตรงตามแผนการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล
 - วิเคราะห์ ปรับปรุงแก้ไขประสิทธิภาพการนำ Billet นำเข้าสู่กระบวนการผลิตให้ได้ต่อเนื่อง
 - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง Breakdown เพื่อแก้ปัญหาหน้างานให้รวดเร็วให้สามารถผลิตได้ต่อเนื่อง
 - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนคน: 1 อัตรา

เงินเดือน: ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิปริญญาตรี วิศวกรรม สาขา เครื่องกล , อุตสาหการ , การผลิต หรือสาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านการทำงาน อย่างน้อย 2 ปี
สามารถ อ่าน-เขียน แบบเครื่องกลได้

วิธีการ สมัคร
สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท ที.เอส.บี.เหล็กกล้าจำกัด (จ.ปราจีนบุรี)
หรือ
ส่งใบสมัครมาทางเมลล์ ได้ที่
sasinan@tsbsteel.com,
karaket@tsbsteel.com

สมัครงาน ออนไลน์