TSB Steel Job Detail

ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า โรงรีด (ทำงานที่ จ.ปราจีนบุรี)

รายละเอียดของงาน
 - ทำการตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรประจำวัน
 - ทำการบำรุงเครื่องจักรประจำวัน
 - ซ่อมเครื่องจักรที่เสียขณะผลิตเพื่อผลิตให้ได้ก่อน แล้วบันทึกในรายงาน
 - ซ่อมแซมงานสาธารณูปโภคให้ใช้งานได้
 - ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ เพื่อให้เกืดความสำเร็จในการผลิต
 - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

จำนวนคน: 2 อัตรา

เงินเดือน: ตามตกลง

คุณสมบัติผู้สมัคร
เพศชาย อายุ 20 ปีขึ้นไป
วุฒิ ปวช-ปวส.  สาขาไฟฟ้ากำลัง ,ไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

วิธีการ สมัคร
สามารถมาสมัครด้วยตนเองได้ที่ บริษัท ที.เอส.บี.เหล็กกล้าจำกัด (จ.ปราจีนบุรี)
หรือ
ส่งใบสมัครมาทางเมลล์ ได้ที่
sasinan@tsbsteel.com,
karaket@tsbsteel.com

สมัครงาน ออนไลน์