ผลิตภัณฑ์เหล็ก

เหล็กแท่งยาวโดยการหล่อหรือรีด รูปหน้าตัดเป็นสี่เหลี่ยม ขนาดประมาณ 90-160 มิลลิเมตร (เทียบเท่าขนาด 6 นิ้วหรือน้อยกว่า) ความยาวประมาณ 5-9 เมตร โดยเหล็กแท่งยาวมักจะถูกนำมาแปรรูปเป็น Bars, Rods หรือ ท่อไร้รอยเชื่อม

FOR ROUND BAR
STEEL GRADE % C %Si %Mn %P %S %Cr %Cu % (C+Mn/6 ) REMARK
SR24 TIS(Product) 0.28 Max - - 0.058 Max 0.058 Max - - - มอก.20-2543
T.S.B. 0.18-0.24 0.18-0.25 0.35-0.45 0.058 Max 0.058 Max 0.25 Max - - -
FOR DEFORM BAR
STEEL GRADE % C %Si %Mn %P %S %Cr %Cu % (C+Mn/6 ) REMARK
SD295A JIS(Product) - - - 0.050 Max 0.050 Max - - - G3112
T.S.B. 0.24-0.28 0.18-0.30 0.45-0.65 0.050 Max 0.050 Max 0.25 Max 0.20 Max 0.50 Max -
SD30 TIS(Product) 0.30 Max - - 0.050 Max 0.050 Max - - 0.50 Max มอก.24-2548
T.S.B. 0.24-0.28 0.18-0.30 0.25-0.35 0.050 Max 0.050 Max 0.25 Max 0.20 Max 0.50 Max มอก.24-2548
SD40 TIS(Product) 0.40 Max - 1.85 Max 0.050 Max 0.050 Max - - 0.50 Max มอก.24-2548
T.S.B. 0.28-0.32 0.25-0.35 0.75-0.95 0.050 Max 0.050 Max 0.25 Max 0.20 Max 0.50 Max มอก.24-2548


มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเหล็กเส้นเสริมคอนกรีต : เหล็กข้ออ้อย (มอก.24-2548)

ชื่อขนาด ช่วงระยะบั้งสูงสุด (mm.) ส่วนสูงของบั้ง (ต่ำสุด) ส่วนสูงของบั้ง (สูงสุด) ผลรวมของความกว้างของช่องว่างหรือครีบสูงสุด (mm.)
DB 10 7.0 0.4 0.8 7.9
DB 12 8.4 0.5 1.0 9.4
DB 16 11.2 0.7 1.4 12.6
DB 20 14.0 1.0 2.0 15.7
DB 22 15.4 1.1 2.2 17.3
DB 25 17.5 1.3 2.6 19.7
DB 28 19.6 1.4 2.8 22.2
DB 32 22.4 1.6 3.2 25.2
ชื่อขนาด มวลต่อเมตร เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน (ร้อยละ) เกณฑ์ความคลาดเคลื่อน (kg/m)
ต่อเส้น เฉลี่ย 5 เส้น ต่อเส้น (min) ต่อเส้น (max) เฉลี่ย 5 เส้น (min) เฉลี่ย 5 เส้น (max)
DB 10 0.616 6 5 0.5790 0.6530 0.5852 0.6468
DB 12 0.888 6 5 0.8347 0.9413 0.8436 0.9324
DB 16 1.578 6 5 1.4833 1.6727 1.4991 1.6569
DB 20 2.466 5 4 2.3427 2.5893 2.3674 2.5646
DB 22 2.984 5 4 2.8348 3.1332 2.8646 3.1034
DB 25 3.853 5 4 3.6604 4.0457 3.6989 4.0071
DB 28 4.834 5 4 4.5923 5.0757 4.6406 5.0274
DB 32 6.313 4 3.5 6.0605 6.5655 6.0920 6.5340
ชั้นคุณภาพ ความต้านแรงดึง (MPa) kg/mm2 ความต้านแรงดึงที่จุดคราก(MPa) kg/mm2 ความยืดร้อยละ
SD 30 480 (49) (Min 295 (30) (Min) 17 (Min)
SD 40 560 (57) (Min) 390 (40) (Min) 15 (Min)
SD 50 620 (63) (Min) 490 (50) (Min) 13 (Min)
ส่วนประกอบทางเคมี ร้อยละโดยน้ำหนัก (Max)
C Mn P S C+Mn/6
0.30 - 0.060 0.060 0.50
0.30 1.85 0.060 0.060 0.55
0.30 1.85 0.060 0.060 0.60
สัญลักษณ์ เส้นผ่านศูนย์กลางระบุ (มิลลิเมตร) มุมดัดโค้งเย็น (องศา) เส้นผ่านศูนย์กลางของหัวกดชิ้นทดสอบ
SD 30 ไม่เกิน 16
เกิน 16
180 3 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ
4 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ
SD 40 ทุกขนาด 180 5 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ
SD 50 ไม่เกิน 25
เกิน 25
90 6 เท่าของเส้นผ่านศูนย์กลางระบุ